Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Prop. 20 S (2018-2019), unntatt kap. 542, Innst. 118 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 11.12.2018 Innst. 118 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedatt endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. Prop. 20 S (2018-2019) og Innst. 118 S (2018-2019).

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.12.2018

   Behandla i Stortinget: 18.12.2018