Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning

Innberetning 1 (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Valgkomiteen har avgitt en innberetning om endringer i de faste komiteers sammensetning.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedlagt protokollen.