Representantforslag om tidsbegrensning av oppdrettstillatelser

Dokument 8:34 S (2018-2019), Innst. 222 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Cecilie Myrseth, Jorodd Asphjell, Ruth Grung, Åsunn Lyngedal, Arild Grande Saka er behandla i næringskomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 26.03.2019 Innst. 222 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra representantene Ruth Grung, Åsunn Lyngedal, Jorodd Asphjell, Cecilie Myrseth og Arild Grande om tidsbegrensning av oppdrettstillatelser. Forslaget fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 26.03.2019

   Behandla i Stortinget: 09.04.2019