Representantforslag om egen bymarklov for Bymarka i Trondheim

Dokument 8:38 S (2018-2019), Innst. 171 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Jon Gunnes, Lars Haltbrekken, Une Bastholm Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV), (MDG), (V) Tilråding levert 14.02.2019 Innst. 171 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra SV og MDG om en egen bymarklov for Bymarka i Trondheim. Forslaget ble nedstemt av et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 14.02.2019

   Behandla i Stortinget: 12.03.2019