Representantforslag om endring av inndelingslova § 17

Dokument 8:44 L (2018-2019), Innst. 123 L (2018-2019), Lovvedtak 37 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå André N. Skjelstad, Torhild Bransdal, Kari Kjønaas Kjos, Norunn Tveiten Benestad Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (V), (KrF), (FrP), (H) Tilråding levert 08.01.2019 Innst. 123 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i inndelingslova § 17, jf. Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Norunn Tveiten Benestad, Kari Kjønaas Kjos og Torhild Bransdal om endring av inndelingslova § 17 og Innst. 123 L (2018-2019).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.01.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 29.01.2019