Endringer i statsbudsjettet 2018 under Klima- og miljødepartementet

Prop. 22 S (2018-2019), kap. 1473, Innst. 109 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Klima- og miljødepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 04.12.2018 Innst. 109 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet 2018 under Klima- og miljødepartementet og Endringer i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet, jf. Prop. 22 S (2018-2019) kap. 1473 Kings Bay AS og Prop. 24 S (2018-2019) unntatt kap. 926 som behandles av utdannings- og forskningskomiteen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.12.2018

   Behandla i Stortinget: 11.12.2018