Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 28 S (2018-2019), kap. 490, 491 og 3490, Innst. 117 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 11.12.2018 Innst. 117 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet, jf. Prop. 28 S (2018-2019) og Innst. 117 S (2018-2019).

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.12.2018

   Behandla i Stortinget: 18.12.2018