Representantforslag om å kreve åpenhet om honorarer fra legemiddelindustrien til helsepersonell

Dokument 8:52 S (2018-2019), Innst. 202 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Sheida Sangtarash Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 12.03.2019 Innst. 202 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti om å kreve åpenhet om honorarer fra legemiddelindustrien til helsepersonell. Forslagene ble ikke vedtatt. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Rødt støttet forslagene fra Sosialistisk Venstreparti og argumenterte i innstillingen med at det bør være full åpenhet om alle eventuelle økonomiske bindinger som finnes mellom helsepersinell og legemiddelindustrien. Regjeringspartiene - som ikke støttet forslagene - påpekte at det allerede i dag finnes regelverk som skal motvirke uheldige bindinger mellom helsepersonell og andre aktører, og at det også er inngått samarbeidsavtaler mellom Legeforeningen, legemiddelindustrien og de regionale helseforetakene om hvordan samarbeidet skal skje. Disse partiene ønsker derfor ikke ytterligere regelverk på området, og mener det heller bør jobbes videre med de ordninger som allerede finnes.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.03.2019

   Behandla i Stortinget: 28.03.2019