Redegjørelse av samferdselsministeren om anbudsrunden for Sørlandsbanen

Innst. 422 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Tilråding levert 17.06.2019 Innst. 422 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Samferdselsministeren ga den 18. desember 2018 en muntlig redegjørelse for Stortinget om anbudsrunden for Sørlandsbanen (Trafikkpakke 1 Sør). Redegjørelsen ble oversendt transport- og kommunikasjonskomiteen for videre behandling. Komiteen avga sin innstilling 17. juni 2019. Stortinget vedtok at redegjørelsen vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 17.06.2019

   Behandla i Stortinget: 20.06.2019