Representantforslag om å hindre en utvikling der arbeidstakere mister fundamentale rettigheter

Dokument 8:63 S (2018-2019), Innst. 184 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Audun Lysbakken, Eirik Faret Sakariassen Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 05.03.2019 Innst. 184 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortignet har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Vesntreparti om å hindre en utvikling der arbeidstakere mister fundamentale rettigheter Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.03.2019

   Behandla i Stortinget: 26.03.2019