Representantforslag om Libya-krigen og bruk av norsk forsvarsmakt i utlandet

Dokument 8:68 S (2018-2019), Innst. 227 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Bjørnar Moxnes Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (R) Tilråding levert 27.03.2019 Innst. 227 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet representantforslag fra Rødt om Libya-krigen og bruk av norsk forsvarsmakt i utlandet. Forslaget fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 27.03.2019

   Behandla i Stortinget: 02.04.2019