Muligheter for alle - Fordeling og sosial bærekraft

Meld. St. 13 (2018-2019), Innst. 282 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 21.05.2019 Innst. 282 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om fordeling og sosial bærekraft. Et enstemmig storting besluttet å vedlegge saken protokollen, som betyr at Stortinget har tatt saken til orientering og at det er mulig for regjeringen å ta opp elementer fra meldingen til nærmere behandling på et senere tidspunkt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 21.05.2019

   Behandla i Stortinget: 28.05.2019