Kommuneproposisjonen 2020

Prop. 113 S (2018-2019), Innst. 405 S (2018-2019)

Status: Komiteen har behandla saka ferdig og har komme med si tilråding. Ventar på behandling i Stortinget.

Forslag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 11.06.2019 Innst. 405 S (2018-2019)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og tilråding

      Tilråding levert 11.06.2019