Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid

Meld. St. 27 (2018-2019)

Status: Meldinga er til behandling i komiteen.

Melding frå Utenriksdepartementet Saka er til behandling i utenriks- og forsvarskomiteen

Saksgang