Redegjørelse av helseministeren om IKT-området i Helse Sør-Øst

Innst. 262 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 07.05.2019 Innst. 262 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Helseministeren har redegjort for Stortinget om IKT-området i Helse Sør-Øst. Etter en kommentarrunde fra partiene, ble redegjørelsen vedtatt oversendt helse- og omsorgskomiteen for videre behandling. Komiteen sendte brev til helseministeren med i alt 13 spørsmål knyttet til redegjørelsen om IKT-området i Helse Sør-Øst. I komiteens innstilling inneholder partienes kommentarer tilsvaret fra helseministeren.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.05.2019

   Behandla i Stortinget: 14.05.2019