Representantforslag om å stramme inn karanteneordningen for tidligere medlemmer av regjeringen, statssekretærer og politiske rådgivere i regjeringsapparatet

Dokument 8:77 S (2018-2019), Innst. 393 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Petter Eide Saka er behandla i Stortingets presidentskap Forslag fra (SV) Tilråding levert 06.06.2019 Innst. 393 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Forslag fra representanter i SV om å stramme inn karanteneordningen for politisk ledelse i departementene. Presidentskapet viste i sin innstilling til uttalelse fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om at det arbeider med enkelte spørsmål knyttet til karanteneloven, og at det er naturlig å vurdere andre endringer i reglene i den sammenheng, Forslagene fra SV ble ikke vedtatt av Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.06.2019

   Behandla i Stortinget: 20.06.2019