Representantforslag om å gi staten plikt til å dekke økonomisk tap som vergen har påført personer under vergemål

Dokument 8:89 S (2018-2019), Innst. 361 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Karin Andersen, Petter Eide Saka er behandla i justiskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 04.06.2019 Innst. 361 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har drøftet et forslag fra stortingsrepresentanter fra Sosialistisk Venstreparti om å gi staten plikt til å dekke økonomisk tap som vergen har påført personer under vergemål. Forslaget fikk ikke støtte fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.06.2019

   Behandla i Stortinget: 11.06.2019