Representantforslag om å stoppe insektdøden

Dokument 8:88 S (2018-2019), Innst. 323 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kristoffer Robin Haug Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (MDG)
utkast til innstilling er forelagt for næringskomiteen til uttalelse
Tilråding levert 28.05.2019 Innst. 323 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug fra MDG om å stoppe insektsdøden. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2019

   Behandla i Stortinget: 06.06.2019