Representantforslag om tiltak for å redusere sårbarhet ved legemiddelmangel

Dokument 8:93 S (2018-2019), Innst. 329 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Elise Bjørnebekk-Waagen, Ingvild Kjerkol, Tellef Inge Mørland, Tore Hagebakken, Tuva Moflag Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 28.05.2019 Innst. 329 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om en rekke tiltak for å redusere sårbarhet ved legemiddelmangel. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti støttet forslagene. Det er enighet om at legemiddelmangel er et økende problem som trenger oppmerksomhet. Regjeringspartiene støttet ikke forslagene, og begrunnet dette med at Helsedirektoratet i juni 2019 skal legge frem en rapport om beredskapen på legemiddelfeltet, og disse partiene ville derfor avvente Helsedirektoratets anbefalinger.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2019

   Behandla i Stortinget: 07.06.2019