Representantforslag om å redusere kropps- og skjønnhetspress blant unge

Dokument 8:94 S (2018-2019), Innst. 274 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Hulda Holtvedt Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (MDG) Tilråding levert 14.05.2019 Innst. 274 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Representantforslaget fra MDG ble ikke vedtatt, i likhet med to mindretallsforslag fra Ap. Flertallet viste bl.a. til at Stortinget i juni 2018 gjorde en rekke anmodningsvedtak for å motvirke kroppspress blant barn og unge, og at regjeringen er godt i gang med å følge opp disse.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 14.05.2019

   Behandla i Stortinget: 06.06.2019