Endringer i statsbudsjettet 2019 under Finansdepartementet (endringer i reglene om skattefrie personalrabatter mv.)

Prop. 51 S (2018-2019), Innst. 225 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 26.03.2019 Innst. 225 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt bevilgningsendringer i statsbudsjettet 2019 som grunnlag for regjeringens forskriftsgjennomføring av endringer i reglene om skattefrie personalrabatter mv.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 26.03.2019

   Behandla i Stortinget: 02.04.2019