Årsrapport for 2018 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Utvalg og kommisjonar Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 04.06.2019 Innst. 362 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet årsrapporten for 2018 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag. Rapporten ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.06.2019

   Behandla i Stortinget: 11.06.2019