Representantforslag om nødvendige endringer i husleieloven for å sikre at sosiale boliger har leiepriser vanskeligstilte kan betale, og andre forsterkninger av den sosiale boligpolitikken

Dokument 8:102 S (2018-2019), Innst. 304 S (2018-2019)

Merknad

Det blir ikke holdt muntlig høring i denne saken, men komiteen tar gjerne imot skriftlige innspill. Skriftlige innspill kan sendes til komiteens postmottak kommunal-forvaltning@stortinget.no innen 26. april 2019.

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Solfrid Lerbrekk Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 28.05.2019 Innst. 304 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Representantforslag 102 S (2018-2019) fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Solfrid Lerbrekk og Freddy André Øvstegård om nødvendige endringer i husleieloven for å sikre at sosiale boliger har leiepriser vanskeligstilte kan betale, og andre forsterkinger av den sosiale boligpolitikken, jf. Innst. 304 S (2018-2019). Representantforslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2019

   Behandla i Stortinget: 04.06.2019