Representantforslag om styrket helikopterberedskap i Nord-Norge

Dokument 8:105 S (2018-2019)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Geir Adelsten Iversen, Siv Mossleth, Sandra Borch, Trygve Slagsvold Vedum Saka er til behandling i justiskomiteen Forslag fra (Sp)
utkast til innstilling forelegges for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang