Representantforslag om et mer bærekraftig forbruk

Dokument 8:108 S (2018-2019), Innst. 354 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kristoffer Robin Haug Saka er behandla i finanskomiteen Forslag fra (MDG) Tilråding levert 28.05.2019 Innst. 354 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Representantforslag om et mer bærekraftig forbruk fra Miljøpartiet De Grønne ble forkastet med stemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti og for noen del mot stemmene fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2019

   Behandla i Stortinget: 14.06.2019