Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2018

Dokument 5 (2018-2019), Innst. 345 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Ombudsmenn Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 03.06.2019 Innst. 345 S (2018-2019)

Saksgang

  1. Status

    • Vedtak i kortversjon

      Stortinget har behandlet Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i 2018. Komiteen ga i innstillingen uttrykk for at den er tilfreds med Ombudsmannsnemdas arbeid. Saken ble vedlagt protokollen.

    • Behandling og vedtak

      Saka er ferdigbehandla

      Vedtak i samsvar med innstillingen

      Vedtak og oppmodingar

    • Slik stemte representantene

    • Behandling og tilråding

      Tilråding levert 03.06.2019

      Behandla i Stortinget: 12.06.2019