Representantforslag om openheit om prioriteringar i det offentlege helsevesenet og å avslutte praksisen med hemmeleghald av Statens legemiddelverk sitt avgjerdsgrunnlag og kost-nytte-vurderingar av nye legemiddel

Dokument 8:111 S (2018-2019), Innst. 385 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Nils T. Bjørke, Per Olaf Lundteigen Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 04.06.2019 Innst. 385 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Senterpartiet om prioriteringer i det offentlige helsevesenet og å avslutte praksisen med hemmelighold av Statens legemiddelverks kost-nytte vurderinger av nye legemidler. Forslagene i saken berører arbeidsformen til Beslutningsforum for nye metoder, og praksisen med at legemiddelpriser fra anbudskonkurranser holdes hemmelig. Regjeringspartiene stemte mot forslagene, og de ble dermed ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.06.2019

   Behandla i Stortinget: 18.06.2019