Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om forordning om endring av statistikkforordningen

Prop. 72 LS (2018-2019), Innst. 343 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse
Tilråding levert 04.06.2019 Innst. 343 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har samtykket til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om forordning om endring av statistikkforordningen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.06.2019

   Behandla i Stortinget: 12.06.2019