Salg av Aerospace Industrial Maintenance Norway AS til Kongsberg Defence & Aerospace AS

Prop. 61 S (2018-2019), Innst. 265 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Forsvarsdepartementet Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 08.05.2019 Innst. 265 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet proposisjon fra regjeringen om samtykke til salg av Aerospace Industrial Maintenance Norway AS til Kongsberg Defence & Aerospace AS, og enstemmig vedtatt at Stortinget samtykker til salget på de betingelser som er omtalt i proposisjonen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.05.2019

   Behandla i Stortinget: 16.05.2019