Representantforslag om å stoppe nedleggelsen av fødeavdelingen i Kristiansund

Dokument 8:113 S (2018-2019), Innst. 264 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Audun Lysbakken, Sheida Sangtarash Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 07.05.2019 Innst. 264 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet to representantforslag fra representanter fra henholdsvis Senterpartiet om økonomisk motiverte kutt i pasienttilbudet i Møre og Romsdal HF, og fra Sosialistisk Venstreparti om å stoppe nedleggelsen av fødeavdelingen ved sykehuset i Kristiansund. Regjeringspartiene støtte ikke forslagene, og de ble dermed ikke vedtatt. Mens representantforslagene var til behandling i helse- og omsorgskomiteen opphevet styret i Møre og Romsdal HF vedtaket om å legge ned fødeavdelingen i Kristiansund.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.05.2019

   Behandla i Stortinget: 14.05.2019