Representantforslag om HMS-kort på bygge- og anleggsarbeiderplasser

Dokument 8:114 S (2018-2019), Innst. 310 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Geir Adelsten Iversen, Per Olaf Lundteigen, Siv Mossleth, Willfred Nordlund Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 28.05.2019 Innst. 310 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Senterpartiet om HMS-kort på bygge- og anleggsarbeidsplasser. Forslaget ble forkastet mot stemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, MDG og Rødt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2019

   Behandla i Stortinget: 05.06.2019