Representantforslag om automatisk allmenngjøring av lønnsbestemmelsene i tariffavtaler som har et lavere lønnsnivå enn 80. pst av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn

Dokument 8:115 S (2018-2019), Innst. 311 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Geir Adelsten Iversen, Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 28.05.2019 Innst. 311 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Senterpartiet om automatisk allmenngjøring av lønnsbestemmelsene i tariffavtaler som har et lavere lønnsnivå enn 80. pst av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Forslaget ble forkastet mot stemmene fra Senterpartiet og Rødt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2019

   Behandla i Stortinget: 05.06.2019