Representantforslag om økt bruk av tre som byggemateriale

Dokument 8:116 S (2018-2019), Innst. 381 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Geir Pollestad, Ole André Myhrvold, Per Olaf Lundteigen, Sandra Borch Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 07.06.2019 Innst. 381 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Representantforslag 116 S (2018-2019) fra Senterpartiet om økt bruk av tre som byggemateriale, jf. Innst. 381 S (2018-2019). Representantforslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.06.2019

   Behandla i Stortinget: 18.06.2019