Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Tyrkia av 25. juni 2018

Prop. 67 S (2018-2019), Innst. 292 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse
Tilråding levert 21.05.2019 Innst. 292 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale av 25. juni 2018 mellom EFTA-statene og Tyrkia. Stortinget ga sitt samtykke til ratifikasjonen mot Rødts stemme.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 21.05.2019

   Behandla i Stortinget: 07.06.2019