Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2016/1624 om den europeiske grense- og kystvakten (videreutvikling av Schengen-regelverket)

Prop. 71 S (2018-2019), Innst. 364 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse
Tilråding levert 04.06.2019 Innst. 364 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har samtykket til godtakelse av forordning (EU) 2016/1624 om den europeiske grense- og kystvakten. Forordningen gjelder videreutvikling av Schengen-regelverket som innebærer at det opprettes et europeisk grense- og kystvaktbyrå som fortsatt skal bære kortnavnet Frontex. Hensikten er å videreutvikle Frontex sitt mandat og styrke samhandlingen mellom medlemsstatene og Frontex.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.06.2019

   Behandla i Stortinget: 11.06.2019