Nytt regjeringskvartal

Meld. St. 21 (2018-2019), Innst. 382 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 07.06.2019 Innst. 382 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Meld. St. 21 (2018-2019) om Nytt regjeringskvartal, jf. Innst. 382 S (2018-2019). Meldingen omhandler arbeidet med nytt regjeringskvartal fram til våren 2019, beskriver tidligere planleggingsfaser og gjør rede for vurderinger og beslutninger særlig knyttet til regjeringskvartalets funksjonalitet og arbeidsplassutforming, sikkerhet, bymiljø og miljøproblematikk. Stortinget vedtok å be regjeringen sørge for at så mye som mulig av 22. juli-senteret slik det står i dag, bør bevares og bli et viktig element i det nye regjeringskvartalet. Meldingen ble også vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.06.2019

   Behandla i Stortinget: 18.06.2019