Nordisk samarbeid

Meld. St. 23 (2018-2019), Innst. 356 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Kunnskapsdepartementet Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 03.06.2019 Innst. 356 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget drøftet en stortingsmelding om nordisk samarbeid for 2018 og besluttet at den vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.06.2019

   Debattert i Stortinget 17.10.2019
   Votert i Stortinget 17.10.2019