Representantforslag om en bred kompetansereform for arbeidslivet

Dokument 8:129 S (2018-2019), Innst. 379 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Eigil Knutsen, Hadia Tajik, Jorodd Asphjell, Jonas Gahr Støre, Martin Henriksen, Nina Sandberg, Siri Gåsemyr Staalesen, Torstein Tvedt Solberg, Arild Grande Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 06.06.2019 Innst. 379 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet med forslag om at Stortinget skal be regjeringen iverksette en rekke tiltak for å gjennomføre en bred kompetansereform i arbeidslivet. Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti stemte mot de foreslåtte tiltakene, og forslagene ble dermed ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.06.2019

   Behandla i Stortinget: 17.06.2019