Representantforslag om tiltak for tryggere transport på norske veger

Dokument 8:121 S (2018-2019), Innst. 388 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Hadia Tajik, Kirsti Leirtrø, Sverre Myrli, Arild Grande Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 04.06.2019 Innst. 388 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag om tiltak for tryggere transport på norske veger. Representantforslaget besto av 14 delforslag, der det blant annet foreslås å be regjeringen utarbeide tiltak for å stanse sosial dumping, kriminalitet og økt sikkerhetsrisiko i transportsektoren. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.06.2019

   Behandla i Stortinget: 20.06.2019