Representantforslag om å åpne for person- og godstransport på Østfoldbanens østre linje til Sarpsborg

Dokument 8:122 S (2018-2019), Innst. 357 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 04.06.2019 Innst. 357 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag om å åpne for person- og godstransport på Østfoldbanens østre linje mellom Rakkestad og Sarpsborg. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.06.2019

   Behandla i Stortinget: 11.06.2019