Representantforslag om en bedre og mer effektiv lærerutdanning

Dokument 8:130 S (2018-2019), Innst. 404 S (2018-2019)

Status: Komiteen har behandla saka ferdig og har komme med si tilråding. Ventar på behandling i Stortinget.

Forslag frå Jorodd Asphjell, Martin Henriksen, Nina Sandberg, Torstein Tvedt Solberg Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 11.06.2019 Innst. 404 S (2018-2019)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og tilråding

      Tilråding levert 11.06.2019