Representantforslag om en bedre og mer effektiv lærerutdanning

Dokument 8:130 S (2018-2019), Innst. 404 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Jorodd Asphjell, Martin Henriksen, Nina Sandberg, Torstein Tvedt Solberg Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 11.06.2019 Innst. 404 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om at Stortinget skal be regjeringen iverksette en rekke tiltak for å sikre at det stilles større forventninger til undervisningskvalitet og studieintensitet i lærerutdanningen. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.06.2019

   Behandla i Stortinget: 18.06.2019