Representantforslag om kulturskolen for alle

Dokument 8:123 S (2018-2019), Innst. 377 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Mona Fagerås Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 06.06.2019 Innst. 377 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.06.2019

   Behandla i Stortinget: 14.06.2019