Representantforslag om norsk satsing på havvindindustri

Dokument 8:132 S (2018-2019), Innst. 386 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Espen Barth Eide, Else-May Norderhus, Jonas Gahr Støre, Runar Sjåstad Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 04.06.2019 Innst. 386 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra A om norsk satsing på havvindindustri. Forslaget fikk ikke tilslutning i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.06.2019

   Behandla i Stortinget: 19.06.2019