Representantforslag om bærekraftig moderne bevegelsesfrihet gjennom redusert biltrafikk

Dokument 8:136 S (2018-2019), Innst. 368 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Une Bastholm Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (MDG) Tilråding levert 04.06.2019 Innst. 368 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag om bærekraftig moderne bevegelsesfrihet, gjennom redusert biltrafikk. Representantforslaget besto av 14 delforslag. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.06.2019

   Behandla i Stortinget: 13.06.2019