Representantforslag om barnevennlig transport i by og bygd

Dokument 8:134 S (2018-2019), Innst. 367 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Une Bastholm Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (MDG) Tilråding levert 04.06.2019 Innst. 367 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag som inkluderer 12 separate forslag for en barnevennlig tranport i by og bygd. Ingen av forslagene ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.06.2019

   Behandla i Stortinget: 13.06.2019