Representantforslag om en offentlig utredning om straffesakskjeden

Dokument 8:141 S (2018-2019), Innst. 49 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Emilie Enger Mehl, Geir Inge Lien, Marit Arnstad Saka er behandla i justiskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 19.11.2019 Innst. 49 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Senterpartiet om å nedsette et offentlig utvalg for en helhetlig gjennomgang av straffesakskjeden. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.11.2019

   Debattert i Stortinget 05.12.2019
   Votert i Stortinget 05.12.2019