Riksrevisjonens undersøkelse av informasjon om resultater av bistand til utdanning

Dokument 3:10 (2018-2019)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Dokument frå Riksrevisjonen Saka er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen Utkast til innstilling forelegges for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang