Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Samtykke til inngåelse av avtale av 28. mai 2018 om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons kulturpartnerskap (NDPC)

Prop. 111 S (2018-2019)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er til behandling i utenriks- og forsvarskomiteen

Saksgang