Representantforslag om en desentralisert høyere utdanning for kvalitet, velferd og bærekraftige lokalsamfunn

Dokument 8:146 S (2018-2019)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Mona Fagerås Saka er til behandling i utdannings- og forskningskomiteen

Saksgang