Endringer i klimakvoteloven (gjennomføring av ICAO CORSIA m.m.)

Prop. 109 L (2018-2019), Innst. 371 L (2018-2019), Lovvedtak 104 (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla lovsaka første gong. Ventar på andre gongs behandling.

Lovforslag frå Klima- og miljødepartementet Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Tilråding levert 04.06.2019 Innst. 371 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.06.2019

   Behandla første gang i Stortinget: 14.06.2019